Alles over outplacement

Nieuwe eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeelslid naar een nieuwe functie begeleid na ontslag. Outplacement werd meer hierna 30 jaargang geleden vormgegeven binnen Amerika En dan kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Ondertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige stelsel. Als je ontslagen wordt daarop kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het ontslag, Het spotten van begeren en competenties en sollicitatie opvang.

Het procesverloop

Je bent net ontslagen door uw medewerker en dat kan zwaar vallen voor een medewerker. Daarom moet je daarnaast als eerste het dienstbeëindiging verwerken en verhaal bekomen. Daarnaast wordt er met u tezamen gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit moment en wordt uw situatie op dit moment glashelder geconstrueerd.

Waarom outplacing

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeel niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en personeel niet goed is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het bedrijf failliet gaat en dat de personeel of meerdere weeknemers zonder werk komen te zitten. Daarnaast bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je minimaal 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde ouderdom bereikt daarna heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarop de helft bedraagt van een voltijdse medewerker Wanneer je na je ontslag wel een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet bereikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

 

Collectief ontslag

10 werknemers van een bedrijf die meer dan 20 werknemers heeft en minder daarop 100 werknemers binnen een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u daarop te maken met het opzegtermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Stel dat u overstapt richting een nieuwe werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al legio jaren voor idem onderneming werkt. Een nieuw bedrijf, kersverse energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit vervolgens? Bent u in staat dit mee te nemen naar een kersverse werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel legio jaren hard voor gewerkt.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde onderneming. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol in onder meer het bepalen van uw loon, reces, rechten, plichten,… Het komt veelvuldig voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de bedrijf, de instelling,…

Voor meer info : website bezoeken