Arbeidsdeskundig onderzoek en meer

Thealternative

Het werk dat een arbeidsdeskundige aflevert kan zeer waardevol zijn voor een bedrijf. Denk daarbij aan een situatie waarbij een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Het is op dat moment nodig een arbeidsdeskundig onderzoek op te zetten om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

 

Waar je aan kunt denkt bij het opstarten van een arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer je een onderzoek opstart komt er een arbeidsdeskundige in beeld om de werksituatie van de werknemer te analyseren. Het doel is om op dat moment zicht te krijgen op mogelijkheden, beperkingen en geschiktheid van de werkplek.  Ook wordt de verdien verdiencapaciteit van de medewerker in kaart gebracht.

 

Je komt een arbeidsdeskundige steeds vaker tegen binnen een bedrijf. Zaken waar een arbeidsdeskundige mee te maken krijgt lopen soms erg uiteen. Formulering van een opdracht kan er als volgt uitzien:

–   Mate in arbeidsongeschiktheid van de werknemer bepalen.

–   Re-integratie inspanningen vanuit de werknemer in kaart brengen.

–   Maatregelen opstellen ter bevordering van arbeidsgeschiktheid.

–   Mate in verlies van arbeidsvermogen van de medewerker in kaart brengen.

–   Mogelijke bedrijfsschade opstellen wegens arbeidsongeschiktheid.

 

Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek bepalen

Het onderzoeksdoel wordt vaak bepaald aan de hand van vier vragen.

–   In hoeverre is de werknemer in huidige staat nog capabel tot het uitvoeren van de  huidige werkzaamheden?

–   Wanneer een werknemer er achter komt dat de huidige taken niet meer vallen uit te voeren, is het dan mogelijk dat de werknemer aan de slag gaat met aangepaste werkzaamheden?

–   Kunnen werkzaamheden worden aangepast om het dragelijk te maken?

–   Wanneer het aanpassen van de werkzaamheden niet mogelijk is, zijn er dan opties buiten het bedrijf om?

 

Een geschikt moment tot een arbeidsdeskundig onderzoek

Het inzetten van een onderzoek hoeft niet alleen op het moment dat er een werknemer uitvalt. Vaak starten bedrijven een onderzoek om erachter te komen wat ze wellicht kunnen verbeteren om het uitval van personeel te voorkomen.