Klinisch Psycholoog : Functie- en taakomschrijving

Thealternative

Primaire opdrachten van de klinische Psycholoog

De eerste en belangrijkste opdracht van de klinische psycholoog is het identificeren van de symptomen van psychische stoornissen bij patiënten. Deze taak volbrengen houdt in dat men ook verwijst naar gespecialiseerde boeken, en andere vakliteratuur waaronder handleidingen en tijdschriften. Eenmaal deze opdracht voltooid, bestaat de volgende stap in het formuleren van de benaderingswijzen voor een efficiënte behandeling van de patiënt.

Begeleiding

Zodra het behandelingsprogramma en de planning afgerond is, zal de psycholoog doorgaan met de begeleiding van individuen en groepen, die te kampen hebben met allerlei vormen van psychische problemen waarin stressfactoren, gebruik van verboden middelen en ongunstige gezinssituaties voorkomen. De basisdoelstelling van de begeleiding moet altijd zijn om de persoonlijke, sociale en professionele instellingen van de persoon in kwestie te verbeteren.

Strategieontwikkeling

Tijdens het ontwikkelen van strategieën voor een efficiënte behandeling van de patiënt, zal de psycholoog zijn behandelingsplanning voorbereiden. Hij of zij zal de aard, de frequentie en intensiteit van de symptomen specificeren evenals de duur van de therapie en de daarbij horende frequentie en intensiteit.

Het betrekken van de Patiënt

Geen enkele behandeling, in het bijzonder psychologische behandeling, kan leiden tot resultaat zonder dat de patiënt samenwerkt met de arts. Daarom is het noodzakelijk dat de psycholoog de patiënt kan betrekken bij iedere fase van de behandeling, zodat hij of zij volledig zou beantwoorden aan de opgelegde behandeling. Met dit doel voor ogen moet de klinisch psycholoog regelmatig of periodiek de problemen met de patiënt bespreken en analyseren. Iedere keer als ze samen zitten, is het meestal wel een sessie. Terwijl eenvoudige problemen in een paar sessies kunnen worden genezen, kan het voor sommige ernstige aandoeningen maanden duren vooraleer ze opgelost geraken.

Een belangrijk onderdeel van de opdracht

Het belangrijkste deel van de functiebeschrijving van een klinisch psycholoog omvat de perfecte analyse van de doeltreffendheid van de begeleiding die aan de patiënt wordt gegeven. Tergelijkertijd zal de psycholoog ook bezorgd zijn om de zorgvuldigheid en de volledigheid van elke gestelde diagnose zodat ze op elk gegeven ogenblik kunnen worden aangepast aan de eisen van het moment. Psychologische en emotionele zaken en gedragsproblemen vormen allemaal onderdeel van de diagnose die door de klinische psycholoog gesteld wordt.

De moderne wereld is vol stress en de loopbaanmogelijkheden zijn niet onbelangrijk voor de klinisch psycholoog.

In een moderne wereld vol stress, lijden veel mensen aan psychische aandoeningen die kunnen gaan van mild tot acuut. Dit heeft ertoe geleid dat de carrièremogelijkheden van de klinisch psycholoog aanzienlijk zijn toegenomen. Op de website van de depsycholoog.nl kan uitgebreide informatie over het beroep van klinisch psycholoog en de voordelen die daaraan verbonden zijn als men voor dit beroep kiest, geraadpleegd worden.

Ben je op zoek naar een psycholoog in Rotterdam, dan kunt gerust terecht bij de het team van Robert Haringsma. Zij helpen u met allerlei problemen om er bovenop te komen.

 

Voor meer info : website bezoeken