LASEK op je bolle ogen voor een perfect zicht!

Vindt u het tijd worden om iets aan uw zicht te doen? Heeft u al een bril en wilt u daar graag vanaf? Kom dan voor een ooganalyse en deskundig advies naar Refractiecentrum Haaglanden. Bij de LASEK behandeling wordt het meest oppervlakkige hoornvlieslaagje voor een groot deel losgemaakt. Dit heet de epitheel. Daarna wordt dit laagje, de epitheel, opzij geschoven en wordt met de speciale excimer laser op het wondbed de correctie uitgevoerd. Het hoornvlieslaagje, de epitheel, wordt vervolgens netjes teruggeplaatst. Daarna geneest het hoornvlies geheel en kunt u weer scherp zien. Bij de beste ooglaserkliniek in de omgeving van Den Haag, Refractiecentrum Haaglanden, kunt u terecht voor deze behandeling en voor diverse andere behandelingen.

Beste ooglaserkliniek biedt gepersonaliseerde ooglaserbehandeling

Laat uw ogen laseren bij Refractiecentrum Haaglanden, de expert van Nederland op het gebied van refractiechirurgie. Hier zijn verschillende behandelingen mogelijk Bijvoorbeeld een zeer geavanceerde manier van laseren, die alleen kan worden uitgevoerd indien uit vooronderzoek blijkt dat uw ogen ervoor geschikt zijn. Het voordeel van zo’n gepersonaliseerde behandeling is dat het hoornvliesweefsel wordt gespaard en dat de risico’s op bijvoorbeeld nachtzicht problemen worden verkleind. Blijkt echter dat uw ogen niet geschikt zijn voor een gepersonaliseerde behandeling? Dan kan de beste ooglaserkliniek ook andere behandelingen, zoals de LASEK behandeling, uitvoeren. Met deze LASEK behandeling worden de ogen op reguliere wijze gelaserd.

Wanneer kan de LASEK ooglaserbehandeling worden uitgevoerd?

Vraagt u zich af of een ooglaserbehandeling in uw geval mogelijk is en wat voor resultaat u van deze ingreep mag verwachten? Ga dan op consult bij Refractiecentrum Haaglanden. Dat geldt ook voor de LASEK ooglaserbehandeling. In het geval van de LASEK behandeling geldt dat de behandeling kan worden gedaan bij een bijziendheid van -1,00 tot -6 D en een cilinderafwijking van 0,75 tot 4 D. Valt u binnen de gestelde normen en wilt u de behandeling laten uitvoeren? Dat kunt u het beste laten doen door een professionele ooglaserkliniek. Zo kunt u altijd langsgaan bij Refractiecentrum Haaglanden, de beste ooglaserkliniek in de omgeving van Den Haag.

Voor meer info : website bezoeken