The Alternative
Image default
Bedrijven

Public Matters

Wat is crisiscommunicatie?

We spreken over een crisiscommunicatie wanneer u tijdens de communicatie onder een grote tijdsdruk staat. Een crisiscommunicatie kan ontstaan wanneer er in uw bedrijf een onverwachte situatie zich voordoet. Wanneer er binnen uw bedrijf de dreiging van schade voordoet, zal er snel moeten worden gehandeld om de schade in te dammen. U kunt denken aan productie- en leveringsproblemen, onverantwoord handelen of persoonlijk leed. Het is zeer belangrijk dat er snel naar een oplossing wordt gezocht en dat er transparant en effectief wordt gecommuniceerd. U moet reputatieschade voorkomen. U moet hierbij dus handelen onder een enorme tijdsdruk.

Problemen bij een crisiscommunicatie

Wanneer u onder een bepaalde tijdsdruk moet communiceren, om schade aan uw bedrijf te voorkomen, kunnen er extra problemen ontstaan. Omdat alles snel afgehandeld moet worden, kan er een gebrek aan voorbereiding zijn. U zou te laat onderling kunnen gaan overleggen waardoor u achter de feiten aanloopt. Een crisiscommunicatie moet voldoen aan een snelle, duidelijke en feitelijke informatie.

Ondoordacht aan het werk gaan.

Ook kunt u als snel ondoordachte uitspraken doen, omdat u er nog niet klaar voor bent. Een groot gevaar is dat u gaat spreken met de pers terwijl u daar geen ervaring mee heeft. Dan kan de schade snel groter worden. Voordat u weet wat u eraan kunt doen, kunt u maar beter niets zeggen. Dan kunt u niets fout doen en zult u het bedrijf geen extra schade kunnen berokkenen. Daarom moet u, voordat u ook maar iets zegt tegen de pers, zelf weten hoe u het ontstane probleem kunt en gaat oplossen.

Public affairs

Public affairs nemen in een organisatie een belangrijke plaats in. Public affairs zorgt voor een goede relatie met haar belanghebbenden. Daarbij kunt u denken aandeelhouders, klanten, cliënten, ambtenaren, vakbonden en media. Public affairs heeft als doel het beïnvloeden van de openbare orde, het vinden van de raakvlakken met de belanghebbenden en het bouwen en onderhouden van een sterke reputatie. Public affairs omvat een groot werkgebied dat bijzonder belangrijk is voor een organisatie.

Voor meer info : website bezoeken