The Alternative
Auto’s en Motoren

Waarom bijtelling niet eerlijk is

In Nederland zijn er ongeveer 1,3 miljoen zakelijke rijders die in een auto van de zaak rijden. Zij betalen daar bijtelling over of ontwijken de bijtelling door een rittenregistratie bij te houden. Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) komt op voor de belangen van deze zakelijke rijders en is van mening dat het huidige bijtellingssysteem niet eerlijk is.

 

Teveel bijtelling

Uit cijfers blijkt dat een zakelijke rijder gemiddeld 34.000 kilometer per jaar rijdt. Hiervan is 17.000 kilometer woon-werkverkeer, 12.000 kilometer privé en 5.000 kilometer zakelijk. Uit de berekeningen van VZR blijkt dat er bij een auto van €35.000 voor 44.000 kilometer aan bijtelling betaald wordt bij het huidige bijtellingssysteem. En dat terwijl er dus gemiddeld maar 12.000 kilometer privé wordt gereden. De verhouding klopt dus niet en volgens VZR is dit niet eerlijk: er wordt teveel betaald aan bijtelling. Vandaar dat er een pilot is gestart voor variabele bijtelling.

Variabele bijtelling

Bij variabele bijtelling is het de bedoeling dat je kritischer gaat kijken naar je eigen privékilometers en bewuster wordt van de keuzes. Er wordt immers betaald naar gebruik, waardoor het privé rijden in de auto van de zaak eerlijker wordt. Bij weinig privégebruik wordt er een lage bijtelling gerekend en bij veel privégebruik geldt een hogere bijtelling. De pilot variabele bijtelling is van onderdeel van het Deltaplan 2030. Het doel is om te onderzoeken of zakelijke rijders met een auto van de zaak eerder kiezen voor andere vervoersmiddelen op het moment dat zij daartoe fiscaal gestimuleerd worden. De pilot start op 1 augustus 2020.

 

Rittenregistratie

Liever helemaal geen bijtelling betalen? Dat kan! Met een rittenregistratiesysteem in de auto wordt de rittenregistratie automatisch bijgehouden. Er wordt een verklaring getekend voor het privégebruik van de auto en met de rittenregistratie kunt u aantonen dat er jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak is gereden.

https://www.trackjackeurope.com/kennisbank/bijtelling/2021-2/