The Alternative
Gezondheid

Wat is een AED?

Wat is een AED?

De afkorting AED staat voor automatische externe defibrillator. Het is een apparaat dat wordt gebruikt om een elektrische schok door de borstwand naar het hart toe te dienen om een normaal ritme van het hart te herstellen. Het apparaat wordt gebuikt om menen met een acute hartstilstand te redden. In het apparaat is een ingebouwde computer geplaatst om het hartritme van het slachtoffer te meten. Na meting van het hartritme kan de defibrillator bepalen of er een schok toegediend zal moeten worden, dit om te voorkomen dat het slachtoffer onnodig een zware schok toegediend krijgt. Soms is het voor de helper moeilijk in te schatten of het hier daadwerkelijk om een hartstilstand gaat.

 

 

Beland jij in een situatie waarbij jij de aangewezen persoon bent om een slachtoffer te redden dan zijn dit de belangrijkste stappen die je moet nemen.
Wanneer je de situatie hebt ingeschat vraag je een omstander het alarmnummer te bellen. Deze persoon blijft aan de lijn met de alarmcentrale. De ambulance zal zo snel mogelijk op locatie aankomen.

1) Zet de AED aan, de gebruiker van het apparaat krijgt hoorbare en/of visuele aanwijzingen die hem vertellen hoe het slachtoffer te helpen.
2) Open het hemd van de persoon en veeg zijn of haar blote borst droog.
3) Bevestig de AED-pads en sluit de connector (indien nodig) aan.

Ben je niet bekend met het gebruik van een AED dan kun je precies de stappen volgen die je worden verteld. Zo is het voor iedereen mogelijk dit apparaat te gebruiken in nood situaties. Vaak zijn personen in de omgeving eerder bij het slachtoffer dan een ambulance.

De beste AED werkt op batterijen en is makkelijk draagbaar. Het verkleint het aantal sterfgevallen. Vaak zijn AED’s te vinden op openbare plekken zoals bijvoorbeeld een winkelcentrum, station of flatgebouwen.