The Alternative
Afvalverwerking

Woningtekort loopt verderop en maakt verbouwen aantrekkelijker

De prijzen van koopwoningen zijn in de maand mei met bijna 13% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Het woningtekort loopt verderop en dat zorgt voor als maar hogere prijzen. Er moet wel bij vermeldt worden dat er regionale verschillen zijn. Zo is het in de regio Amsterdam bijvoorbeeld een groter probleem dan in de regio Parkstad. Gekeken naar de prijsindex van bestaande koopwoningen dan valt op dat de prijzen sinds 2015 met 58,4 procentpunt zijn toegenomen. Omdat de prijzen zo hoog zijn neemt het aantal transacties op de woningmarkt ook af. Dit is in lijn der verwachtingen. In de vorige maanden was er nog een stijging van het aantal transacties. Het lijkt erop dat de markt nu op een punt is gekomen waar kopers de hoge prijzen van woningen niet meer accepteren.

Verbouwen in plaats van kopen

Doordat er zo’n groot de tekort is aan woningen en omdat de prijzen dus immens hoog zijn kiezen steeds meer mensen voor een verbouwingen. Door een keuken, badkamer of zolder te verbouwen hopen mensen hun woongenot te verbeteren. Deze verbetering van het woongenot moet uiteindelijk ervoor zorgen dat mensen liever in hun eigen woning blijven wonen dan dat zij gaan verhuizen. Door een verbouwing slim aan te pakken kunnen er veel kosten bespaard worden. Zo kunnen de kosten voor sloopwerkzaamheden vaak drastisch verlaagd worden. Door zelf te slopen kan soms wel tot 70% van de sloopkosten bespaard worden. Een belangrijke afweging die iemand moet maken is of hij of zij fysiek instaat is om te slopen. Daarnaast is het ook belangrijk om de juiste materialen in huis te hebben/halen.

Milieupark vs een container

Vervolgens moet de afweging gemaakt worden of er een container gehuurd moet worden. Het kan namelijk interessant zijn om een container te huren in Zoetermeer. Het grote voordeel van een container huren in Zoetermeer is dat het puin niet gesorteerd hoeft te worden. Daarnaast scheelt het een aantal ritten naar het milieupark. Hier bovenop komen dan nog eens de kosten voor die betaald moeten worden voor het puin bij het milieupark. Voor grote hoeveelheden puin is het sowieso aan te raden om te kiezen voor een container. De container wordt gevuld en vervolgens hoeft er niet meer naar omgekeken te worden.

https://afvalcontainersrijnmond.nl/container-huren-zoetermeer/