The Alternative
Image default
Bedrijven

Het huren of kopen van een appartement

Het huren of kopen van een appartement

Wanneer u in Amsterdam of Rotterdam een appartement huurt of koopt, dan wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE zorgt ervoor dat het hele appartementencomplex, waarvan u een deel huurt of koopt, wordt onderhouden. Dat is voor u als koper of huurder een hele zorg minder. U betaalt als eigenaar of huurder maandelijks een vast bedrag aan de vereniging die voor het onderhoud zorgt. Het bestuur van de vereniging zorgt ervoor dat de taken van het onderhoud goed worden uitgevoerd. In veel gevallen zal het bestuur voor het technische onderhoud een externe partij inschakelen die deze werkzaamheden van het bestuur overnemen.

Onderhoud en beheer van het technisch gedeelte

Zowel de VvE beheer in Amsterdam als het VvE beheer in Rotterdam zullen het technisch beheer uitbesteden aan een externe partij. Ook het VvE beheer in Rijswijk zal aan dezelfde verplichtingen voldoen. Ze zullen ervoor zorgen dat de liften in het complex goed worden onderhouden. Bij storingen kunnen ze benaderd worden en vervolgens zo snel mogelijk het probleem oplossen. Om de VvE beheer in Amsterdam en de VvE beheer in Rotterdam te ontzorgen, worden er externe bedrijven ingehuurd die de delen, waarvan u mede-eigenaar bent, goed onderhouden. De onderdelen die in een appartementencomplex moeten worden onderhouden zijn het dak, fundering, lift, hal en dergelijke.

Onderhoud gaat volgens een vooropgezet plan

Omdat voor het bestuur van de VvE het onderhoud vaak te moeilijk is, zal dat worden uitbesteedt. Wanneer er een medepartij wordt ingehuurd, dan zal het bestuur van de VvE andere belangrijke taken kunnen uitvoeren. Het geld dat maandelijks binnenkomt, zal op een deugdelijke manier moeten worden beheerd. Ook moet het bestuur ervoor zorgen dat de rekeningen op tijd worden betaald en dat er gespaard wordt voor onverwachte onkosten. Ook moet het bestuur voor een goede verzekering zorgen.

Het sparen door de VvE

Er zijn veel VvE’s die te weinig sparen. Dat zal in veel gevallen leiden tot achterstallig onderhoud. Om het jaarlijkse onderhoud te kunnen betalen, zal er dus gespaard moeten worden. Ook het VvE beheer in Amsterdam en het VvE beheer in Rotterdam zullen daaraan moeten voldoen. Het is het meerjarenonderhoudsplan dat de hoogte van het maandelijkse bedrag bepaalt dat de bewoners van het complex maandelijks moeten betalen. Bij de jaarlijkse vergadering, zal het bestuur het overzicht moeten laten zien hoeveel geld er is binnengekomen en wat er is uitgegeven.

Voor meer info : website bezoeken